Nowi Czytelnicy

Marzec 20, 2017

Do grona czytelników Biblioteki Publicznej w Leśnicy zostało przyjętych 8 dzieci z klasy I ze Szkoły Podstawowej w Groniu. Pasowanie na Czytelnika odbyło się w poszerzonym gronie, a mianowicie w obecności przedszkolaków z „Magicznej Krainy”.

 

Nowi czytelnicy wraz ze swoimi kolegami i koleżankami ze starszych klas przedstawili scenkę teatralną wg wiersza J. Tuwima „ Rzepka” . Ich zaangażowanie uwidoczniły stroje i rekwizyty przyszykowane specjalnie na tę okazję. Spotkanie można uznać za bardzo udane, gdyż widzowie z zaciekawieniem obserwowali cały spektakl. Na zakończenie aktorzy otrzymali gromkie brawa.

Po przedstawieniu pierwszoklasiści odpowiadali na różne zagadki, złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na czytelnika przez bibliotekarkę p. Monikę Jaróg oraz z-cę dyr. p. Katarzynę Twardosz. W nagrodę otrzymali książki, słodycze oraz zakładki wykonane przez przedszkolaków.

Pasowanie na Czytelnika w Czarnej Górze