VII Gminny Konkurs Recytatorski „Polscy Poeci Dzieciom”

21 maja, 2019


Dnia 30 maja o godzinie 10:00 w naszej bibliotece odbędzie się VII Gminny Konkurs Recytatorski „Polscy Poeci Dzieciom”. Uczestnicy to uczniowie klas I, II, III szkół podstawowych z terenu gminy Bukowina Tatrzańska. Patronat Honorowy objął wójt mgr inż. Andrzej Pietrzyk.

Celem konkursu jest:

  • prezentacja recytatorskich i aktorskich uzdolnień uczniów
  • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci
  • wykorzystanie własnej wyobraźni twórczej i oryginalności pomysłów
  • wymiana doświadczeń
  • spotkanie i integracja środowisk szkolnych oraz zainicjowanie wydarzenia kulturalnego
  • zaktywizowanie uczniów poprzez umożliwienie im samodzielnego doboru technik
  • kształcenie umiejętności publicznego prezentowania swoich zainteresowań w przystępny i ciekawy sposób.
  • kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego