11 marca, 2020

Do Odwołania

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ (telefon, mail, komunikator internetowy, wideorozmowa itp.)

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres: skowalczyk@sc.org.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-zzagrozeniem-koronawirusem.html

Po przesłaniu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.