11 marca, 2020

Do Odwołania

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ (telefon, mail, komunikator internetowy, wideorozmowa itp.)

Telefon: 18 20 239 14

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres: skowalczyk@sc.org.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-zzagrozeniem-koronawirusem.html

Po przesłaniu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy również edukację prawną.

Poniższe Informatory dotyczą tematyki praw człowieka jako istotnego atrybutu obywatela, a mianowicie:

– Podstawowych zasad dziedziczenia https://www.sc.org.pl/app/files/2020/09/1_e-informator_zasady_dziedziczenia_p_tatrzanski.pdf
Podstawowe aspekty prawa własności https://www.sc.org.pl/app/files/2020/09/2_e-informator_aspekty_prawa_wlasnosci_p_tatrzanski.pdf
Długi, zobowiązania finansowe, upadłość https://www.sc.org.pl/app/files/2020/09/3_e-informator_dlugi_zobowiazania_upadlosc_p_tatrzanski.pdf

Korzystanie z zasobów internetu. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich https://www.sc.org.pl/app/files/2020/09/4_e-informator_korzystanie_z_zasobow_internetu_p_tatrzanski.pdf

Ponadto, przekazujemy linki do trzech filmików edukacyjnych z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDIACJI: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH: https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk