Nieodpłatna Pomoc Prawna

6 lipca, 2021

Masz problemy prawne, rodzinne lub inne kłopoty życiowe? Do twojej dyspozycji bezpłatnie pozostają prawnicy i doradcy obywatelscy.

 

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane poradą prawną prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 18 202 39 39 celem umówienia wizyty lub zarejestrowanie się za pośrednictwem strony  internetowej: https://zapisy-np.ms.gov.pl

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Osoby z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu np. w szpitalu, w domu lub w miejscu wyposażonym w odpowiedni sprzęt wspomagający komunikację lub w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Osoby te mogą uzyskać poradę w szczególnych formach, na przykład przez telefon, komunikator internetowy, mailowo. W przypadku chęci skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić taką potrzebę w trakcie zapisu na poradę – telefonicznie (nr tel.18 202 39 39 lub mailowo; pomoc.prawna@powiat.tatry.pl) – co najmniej na 3 dni robocze przed umówioną wizytą.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Na umówioną wcześniej wizytę należy przygotować:

  • dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) – w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
  • dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie.
  • dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, 8albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na początku wizyty w punkcie należy złożyć oświadczenie (TUTAJ), że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 18 202 39 39 (numer czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00) lub

Pomoc jest udzielana według kolejności zgłoszeń. Z ważnych powodów pomoc uzyskasz poza kolejnością. Zapisy na porady są prowadzone zgodnie z zasadą równomiernego obciążenia dyżurów w punktach w danym powiecie.

 

Miejsce udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatną pomoc prawną w Powiecie Tatrzańskim można uzyskać w punktach zlokalizowanych w każdej z 5 gmin:
 Zakopane, Kościelsko, Poronin, Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Zakopane
Starostwo Powiatowe, Pawilon A (główny budynek)
ul. Chramcówki 15
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00

 

Poronin
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Józefa Piłsudskiego 15
czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 8.00 do 12.00

 

Kościelisko
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Nędzy Kubińca 101
czynny we wtorki i piątki w godz. od 08.00 do 12.00

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie SURSUM CORDA

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji. Będzie wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące prawa i spoczywające obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie plan działania i pomoże w jego realizacji.

Bukowina Tatrzańska
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 36
czynny we wtorki i środy w godz. od 13.00 do 17.00

Urząd Gminy
ul. Długa 144
czynny w poniedziałki w godz. od 13.00 do 17.00

 

Biały Dunajec
Urząd Gminy
ul. Jana Pawła II 312
czynny w piątki i czwartki w godz. od 8.00 do 12.00

 

Mediacje

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.

 

Zakopane
Starostwo Powiatowe, Pawilon A (główny budynek)
ul. Chramcówki 15
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00

 

Bukowina Tatrzańska
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 36
czynny we wtorki i środy w godz. od 13.00 do 17.00

Urząd Gminy
ul. Długa 144
czynny w poniedziałki w godz. od 13.00 do 17.00

 

Biały Dunajec
Urząd Gminy
ul. Jana Pawła II 312
czynny w piątki i czwartki w godz. od 8.00 do 12.00

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Jeżeli zależy Ci na poradzie uzyskanej od specjalisty z jednej z zadeklarowanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na poradę specjalistyczną na takim dyżurze – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Dyżury specjalistyczne – kliknij by przejść

źródło: https://www.powiat.tatry.pl/index.php/urzad/pomoc-prawna/nieodplatna-pomoc-prawna

Dodatkowe Informacje: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-tatrzanski-2022/