Niewidomi czytają słuchając

19 marca, 2019

Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom niewidomym stałego dostępu do książek, jako jednej z form integracji społecznej i zawodowej. Projekt wspiera osoby niewidome w dostępie do kultury poprzez nagrywanie i regularne udostępnianie literatury polskiej i światowej, różnorodnej tematycznie i gatunkowo – w najnowocześniejszym standardzie cyfrowej książki mówionej. Celem projektu jest promocja literatury wśród osób niewidomych, a przez to popularyzacja czytelnictwa i dążenie do zwiększenia roli literatury w procesie rehabilitacji i aktywizacji społecznej.

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych – osoby niewidome i słabowidzące, z różnych miejscowości oraz o zróżnicowanych doświadczeniach czytelniczych.

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czytak

Obecnie w naszej bibliotece posiadamy dwa takie urządzenia.

Listę dostępnych książek audio można znaleźć –>Tutaj<–

Więcej informacji można uzyskać w bibliotece.