Ferie w Bibliotece

29 lutego, 2024
„Ferie w bibliotece” już za nami. W zajęciach brało udział 22 dzieci z Bukowiny Tatrzańskiej, Czarnej Góry i Brzegów. Był to czas pełen radości, inspirujących i aktywnych zajęć plastycznych, muzycznych, kulinarnych, czytelniczych, gry planszowych itp. W trakcie zajęć były też pogadanki nt zdrowego stylu życia, wolnego od wszelkich używek.
 

 
 
Dziękujemy serdecznie Wójtowi Gminy Bukowiny Tatrzańskiej Andrzejowi Pietrzykowi oraz Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe, dzięki któremu mogliśmy zakupić materiały potrzebne do realizacji zajęć oraz nagrody dla uczestników.