Mobilny punkt doradztwa LGD Spisz – Podhale

6 lipca, 2021
Zapraszamy do Mobilnych Punktów Doradztwa i Informacji LGD Spisz – Podhale, podczas których będzie można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania projektów za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz o zasadach wyboru operacji.
 
 

Podczas bezpłatnych konsultacji, będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania na projekty dla osób fizycznych / stowarzyszeń.
 
Będą mogli Państwo uzyskać dodatkowe informacje odnośnie dodatkowych środków, które LGD otrzyma w ramach tzw. „okresu przejściowego”.
 
Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Bukownie Tatrzańskiej ul. T. Kościuszki 36
Termin: 6.07.2021, 13.07.2021, 20.07.2021, 27.07.2021
Czas: 11.00-12.30
 
Więcej informacji: http://www.spisz.org