Rozpoczynamy Tydzień Bibliotek 2022r.

9 maja, 2022

Każdego roku w dniach od 8 do 15 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  roku organizuje  ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Historia Programu nierozerwalnie związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. doszło do największego rozszerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Tydzień później pod hasłem bezpośrednio nawiązującym do akcesji – „Biblioteki w Europie były zawsze” odbył się I Tydzień Bibliotek.

W pierwszych latach było to święto ruchome, ale zawsze odbywające się w tygodniu, w którym przypadał 8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Od kilku lat termin Programu jest stały – Tydzień Bibliotek jest realizowany od 8 do 15 maja.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Michaliny Ćwiżewiczowej wraz z filiami również organizuje różne zajęcia promujące biblioteki i czytelnictwo.

Dzisiaj do naszej Biblioteki  przyszli uczniowie klasy V wraz z wych. p. Beatą Koszut- ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej. W grupach wykonali plakaty nawiązujące do tegorocznego hasła „ Biblioteka- świat w jednym miejscu” oraz rozwiązywali test dotyczący wiedzy o książce i bibliotece.