VIII Gminny Konkurs Recytatorski pt.” Polscy Poeci Dzieciom”

24 listopada, 2022

Konkurs recytatorski „Polscy poeci dzieciom” – odbył się już po raz ósmy w Gminnej Bibliotece w Bukowinie Tatrzańskiej. Udział wzięli w nim uczniowie klas I-III ze Szkół Podstawowych z Białki Tatrzańskiej, Czarnej Góry, Czarnej Góry – Zagóry, Jurgowa, Leśnicy – Groń i Rzepisk.

 

 

Celem konkursu była m.in. promocja twórczości poetów polskich, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, prezentacja recytatorskich i aktorskich uzdolnień uczniów, wykorzystanie własnej wyobraźni twórczej i oryginalności pomysłów, spotkanie i integracja środowisk szkolnych, kształcenie umiejętności publicznego prezentowania swoich zainteresowań w przystępny i ciekawy sposób.

Jury w składzie: Anna Furczoń – dyrektor GBP w Bukowinie Tatrz., Bernadeta Młynarczyk – nauczyciel jęz. polskiego oraz Teresa Ptak – pedagog oceniało opanowanie pamięciowe tekstu, poprawne i płynne deklamowanie, świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu a także ogólne wrażenie artystyczne. Jury przyznało I, II, III miejsca najlepszym recytatorom. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

I miejsca: Amelia Litwin, Magdalena Widlak oraz Julia Wacław

II miejsca: Anna Stawczyk, Milena Sołtys, Szymon Witek, Oliwia Bryja oraz Wiktoria Nowobilska

III miejsca: Piotr Bafia, Oliwier Czajkowski, Franciszek Gogola, Krzysztof Madeja i Bartłomiej Matys

Dziękujemy bardzo rodzicom, opiekunom, nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu. Dziękujemy również naszym sponsorom nagród, którymi w tym roku byli: Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Zakopanem oraz GS – Spółdzielnia „Tatry” w Bukowinie Tatrzańskiej.

Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć w galerii.