Wakacje w Bibliotece – Podsumowanie

31 sierpnia, 2023

Ostatni dzień sierpnia oznacza koniec wakacji, jak również koniec wakacyjnych zajęć w naszych bibiotekach. W lipcu i sierpniu odbywały się różne spotkania literacko-plastyczne, artystyczne, muzyczne. Dzieci z przyjemnością skorzystały z naszych ofert. Materiały na zajęcia zostały zakupione  dzięki wsparciu finansowemu przez Gminną Komisję ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Serdecznie dziękujemy. W trakcie zajęć było propagowanie zdrowego stylu życia i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Dziękujemy również uczestnikom za udział oraz bibliotekarzom za prowadzenie zajęć.